O nás

Rozhodnutí založit sdružení v nás klíčilo již delší dobu. Důvodů bylo několik, a zde jsou, tři nejdůležitější:

  1. V první řadě je dobré mít možnost setkávat se s lidmi, kteří se věnují podobné činnosti a zabývají se podobnými problémy. I přesto, že jsme v konkurenčním postavení, je dobré sdílet a vyměňovat si zkušenosti a společně řešit otázky, které naše práce přináší, může nám to i výrazně usnadnit výkon naší práce.
  2. Další rovinou je také snaha o zviditelnění úklidového oboru, který má velmi nízkou prestiž. Lidé nejsou hrdí na to, že v úklidovém oboru pracují, protože veřejnost jej považuje za cosi podřadného. A zde vidíme velký prostor k nápravě stavu. Úklid je ale činnost, která je potřebná všude, často a ovlivňuje i to, v jakém prostředí žijeme. To se pak projevuje třeba ve výběrových řízeních na úklidové služby v organizacích veřejné správy, kde jsou bohužel ceny stlačeny pod úroveň jakéhokoli normálního výkonu a není vůbec možné reálně a výdělečně provádět úklid.
  3. Třetím důležitým bodem důvodu vzniku Unie úklidu je nutnost existence funkční platformy pro komunikaci úklidového oboru se státním aparátem, působení Unie jako zástupce firem z úklidového oboru při debatách o legislativních předpisech, které mají dopad na firmy z naší oblasti byznysu. Velkou oblastí k potřebným změnám je také vzdělávání úklidových pracovníků, kde chceme koncipovat vzdělávací systém a podílet se na vytváření pravidel pro další rozvoj úklidového oboru.

Rádi Vás přivítáme v našich řadách, protože platí, že v jednotě je síla. Malá firma nemá mnoho šancí ke změnám systému, ale ani velká firma nebude mít při snaze lobbovat ve prospěch svých zájmů takovou sílu, jako organizace, která sdružuje více firem z daného oboru a které jsou navíc schopné se dohodnout na společných zájmech.

Zaujaly Vás naše myšlenky a chcete se stát členy Unie úklidu ČR?

Na tomto webu naleznete stanovy i vstupní formulář, další aktuální informace můžete sledovat i na Facebookové stránce