V jednotě je síla

Opět se ukazuje potřeba mít fungující profesní organizaci. Rádi bychom vyjednávali vhodné podmínky v oblasti úklidu a správy a údržby nemovitostí se všemi složkami státní správy a samosprávy, ale pokud nejsme jednotní a nemáme srovnané priority, které vycházejí z členské základny, nemáme šanci významně uspět. Ukazuje se to nyní, kdy jsme chtěli nabídnout naší platformu Unie úklidu pro rychlejší zařazování pracovnic z Ukrajiny na pracovní pozice v úklidu. Proto jsme se rozhodli napřít všechny síly, abychom vytvořili opravdu silnou a fungující profesní organizaci. Zaangažovali jsme nové spolupracovníky paní Márii Pavlíčkovou a pana Radovana Holuba, kteří mají za úkol dát vědět o našich aktivitách co nejširšímu publiku. Myslíme si, že máme opravdu co nabídnout v oblasti šíření informací, vzdělávání, networkingu a podobně. Pojďte s námi vytvořit silnou profesní organizaci, která bude slyšet na veřejnosti a bude mít sílu ovlivňovat trh s úklidovými službami.

Related Post