Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0

Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování:
 Národní plán obnovy 

Doba trvání: 1. 1. 2024 – 30. 9. 2025

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008581


Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň digitálních kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

V projektu jsou očekávány změny v podobě zvýšení úrovně digitálních kompetencí zapojených zaměstnanců a z toho pramenící zlepšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu.

Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0 je financován Evropskou unií.

Related Post