Dopis paní ministryni Dostálové

Na základě vašich četných žádostí o pomoc jsme napsali paní ministryni Dostálové a poprosili jí o pomoc při zajišťování OOP a dezinfekčních prostředků pro vás – naše členy.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

k rukám paní ministryně 

Ing. Kláry Dostálové

 Vážená paní ministryně,

    jsem předsedkyní oborové organizace sdružující právnické i fyzické osoby v oblasti úklidu. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při zajištění ochraných pomůcek a dezinfekčních prostředků pro naše členy, neboť i úklid stojí v mnoha případech také v první linii.

   Mnozí klienti jak z ambulantní zdravotnické péče, tak i klienti z komerční sféry se na nás obracejí s žádostí o sanitační či dezinfekční úklid. Zásoby běžných dezinfekčních prostředků jsme dávno vyčerpali a nyní nemůžeme zajistit základní hygienické opatření a tím je kvalitní úklid. Rovněž naši pracovníci se chrání pouze provizorními prostředky.

    Pokud by byla jakákoliv pomoc z vaší strany, budeme za ni velmi vděční.

                                                                                                   S pozdravem

V Praze 24. března 2020                                              MUDr. Alice Žertová, MBA

                                                                                         Předsedkyně Unie úklidČR

                                                                                         tel.: +420 774 225 001

                                                                                         alice.zertova@111uklid.cz

Related Post