Válka na Ukrajině a s ní spojené změny na pracovním trhu

Od 24. února 2022 se díky ruské invazi na Ukrajinu změnila celá Evropa a tak změny dopadají, pochopitelně, i na Českou republiku. Následná migrační vlna (největší od 2. světové války) ovlivňuje významně pracovní trh s málo kvalifikovanými pracovníky. Není to v žádném případě tak, že by v této vlně k nám přicházely především nekvalifikované pracovnice (převaha žen je zřejmá), ale pro první chvíli, kdy se tyto ženy chtějí rychle zapojit do pracovního života, tyto profese vyhledávají. Dává jim to čas zlegálnit své vzdělání z domova a také naučit se mluvit česky. Některé z těchto žen předpokládají návrat zpět do své země ihned po pominutí válečného konfliktu a tak na těchto nízkokvalifikovaných pozicích budou zůstávat po celou dobu svého pobytu v ČR, jiné se určitě v průběhu času budou chtít vrátit ke svým profesím. V oblasti úklidu a správy a údržby nemovitostí to přináší mírnou stabilizaci, protože nedostatek pracovních sil v těchto oblastech byl velmi tíživý. Máme šanci získat tak motivované zaměstnance a pomoci jim zařadit se do běžného života. Pro každého člověka je důležité, aby byl samostatný bez závislosti na pomoci ostatních a my teď můžeme zkombinovat dvojí užitek. Získat kvalitní pracovníky a zároveň díky znalosti našeho prostředí těmto lidem pomoci.

Related Post