Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0

Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0 Poskytovatel dotace: MPSV ČRFinancování: Národní plán obnovy  Doba trvání: 1. 1. 2024 – 30. 9. 2025 Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008581 Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň digitálních kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího Číst dále …